ca88亚洲城-2017年11月29日【喜 报】

作者: 编辑时间:2017-11-29

热烈庆祝我校获得广西八桂职教网2017年度“新闻宣传杰出组织奖”,张洁媛、潘宇、毛永幸三位老师获得广西八桂职教网2017年度“好新闻”二等奖,唐亚琼老师获得广西八桂职教网2017年度“好图片”奖。

特此喜报。

                                   ca88亚洲城娱乐

                                      2017年11月29日